دسته روی بزرگ دانشجویان و هیات های مذهبی استان گلستان

دسته روی دانشگاهیان استان گلستان در روز سه شنبه 28 مهر ماه مصادف با ششم محرم ساعت 9 صبح از مقابل دانشگاه گلستان تا امام زاده عبدالله برگزار گردید . 

کارکنان و دانشجویان جهاددانشگاهی نیز در این مراسم حضور به هم رساندند  . 

بعد از دسته روی به سمت امامزاده عبدالله جمیع دانشجویان با حضور بر مزار شهدای دفاع مقدس با آنها تجدید میثاق نموده و یاد و خاطره شان را زنده نمودند .