جلسه معارفه ورودی های جدید نیمسال اول 95-94

معارفه و آشنایی ورودی های جدید دانشگاه در روز 27 مهر در محل دانشگاه برگزار گردید . 

در این جلسه ابتدا آقای حسن زاده سرپرست مرکز خیرمقدم خدمت دانشجویان جدید داشتند .

سپس جناب آقای رهبری معاون کارآفرینی اداره کار و مشاوره کارآفرینی دانشگاه سخنرانی کردند . ایشان در مورد نیاز به اشاعه تفکر کارآفرینی در بخش های مختلف و نیاز استان گلستان به کارآفرینی بیاناتی داشتند .

آقای بهداروند کارآفرین موفق شهرستان نیز سخنران بعدی بودند . ایشان در مورد انگیزه و ایده لازم برای کارآفرینی و همچنین نحوه تلاش برای عرضه کار و ایده سخنانی داشتند .

در ادامه جلسه نیز خانم حسینی مدیر آموزش و مدیر گروه رشته فناوری اطلاعات در مورد قوانین آموزشی با دانشجویان صحبت هایی داشتند . آقای ساورعلیا کارشناس آموزش نیز آخرین سخنران مراسم بودند که در مورد سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سجاد) و روش استفاده از آن صحبت کردند .