پذیرش دانشجو

موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گرگان در مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن دانشجو می پذیرید.

جهت ثبت نام  از همین امروز تا اطلاع ثانوی، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16 فرصت دارید تا با مراجعه به این واحد به نشانی : گرگان،عدالت 57 (سوپر سحر) جهت ثبت نام اقدام نمایید.