برنامه کلاسی

برنامه کلاسی

ورودی 95-94 نیمسال اول

 

 

چارت درسی

رشته های

کاردانی حسابداری

کاردانی فناوری اینترنت و شبکه های گسترده

کارشناسی حسابداری

کارشناسی حسابرسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی تجارت الکترونیک

مهندسی صنایع شیمیایی

 

لینک دانلود